Municipal education team

Aktualności

Stypendium dla uczniów

Zapraszamy do składania wniosków

read more

News

Najlepszy absolwent

Zapraszamy do składania wniosków

read more

News

Dowóz dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami

read more

News

Dofinansowanie zewnętrzne

Gmina Pawłowice realizuje projekt pt. ”Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

read more

News

Show All News

Banery reklamowe

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected