Demografia w oświacie

Demografia w Gminie Pawłowice

W gminie Pawłowice liczba uczniów w szkołach jest każdego roku inna, a nawet w ciągu danego roku szkolnego ulega wahaniom. Przyczyn jest kilka:

1) zmiany liczby urodzeń w poszczególnych latach,

2) migracje ludzi w różnych kierunkach:

  • przyjeżdżają do gminy Pawłowice,
  • wyjeżdżają z gminy Pawłowice,
  • zmieniają miejsce zamieszkania na terenie gminy Pawłowice.

3) uczniowie nie chodzą do swoich szkół obwodowych:

  • mieszkańcy z Pniówka wybierają szkoły w Bziu,
  • mieszkańcy Jarząbkowic wybierają szkołę w Bąkowie lub w Strumieniu,
  • mieszkańcy Borynii przychodzą do naszej szkoły w Krzyżowicach,
  • część uczniów z Pielgrzymowic i Golasowic wybiera szkołę w Pawłowicach
Last update at: 23.05.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected