Nasze zadania

Nasze zadania

Gminny Zespół Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy, która została utworzona aby zajmować się sprawami oświaty na terenie gminy z wyłączeniem inwestycji.

Do naszych głównych zadań należy:

 1. Obsługa finansowa szkół i przedszkoli,
 2. Przygotowanie płac i rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,
 3. Sporządzanie sprawozdań dla Gminy i innych instytucji,
 4. Prowadzenie kadr dla dyrektorów,
 5. Prowadzenie kadr pracowników przedszkoli,
 6. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie oświaty,
 7. Organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
 8. Przeprowadzanie awansów nauczycieli mianowanych,
 9. Organizacja dowozu uczniów do szkół,
 10. Organizacja konkursów dla uczniów i ich realizacja,
 11. Realizacja programów stypendialnych i innych form pomocy materialnej dla uczniów,
 12. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
 13. Przygotowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. Skierowania do kształcenia specjalnego,
 15. Pozyskiwanie środków unijnych na dodatkowe zajęcia szkolne.
Last update at: 25.06.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected