PKZP

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

MPKZP zrzesza pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach i zatrudnionych w jednostkach i instytucjach Gminy Pawłowice

Celem MPKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek i zapomóg w miarę posiadanych środków na zasadach określonych w statucie i regulaminach.

Najważniejsze informacje dla członków MPKZP:

  • wpisowe – 50 zł,
  • wkład członkowski dla pracowników – od 20 zł do 300 zł /miesiąc
  • wkład członkowski dla emerytów/rencistów/świadczeniobiorców – min. 20 zł / rok
  • pierwszą pożyczkę w kwocie 700,00 zł członek MPKZP może otrzymać po wpłaceniu opłaty wpisowej i zgromadzeniu wkładów w wysokości 300 złotych
  • maksymalna kwota pożyczki - 14 000 zł, a wysokość zależy od posiadanych wkładów
  • pożyczka powyżej wysokości posiadanych wkładów – wymaga podpisu 2 poręczycieli
  • pożyczka do wysokości wkładów – bez poręczycieli
  • poręczycielem może być tylko członek MKZP, poręczyć można max. 3 pożyczki
  • możliwość wycofania wkładów lub pokrycia ostatnich rat pożyczki wkładami

MPKZP przy GZO w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 65
43-250 Pawłowice
tel. 32/4722-757 wew. 23 (zarząd), 28 (księgowa)
e-mail: mpkzpgzo@gmail.com
Dni/godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
Numer rachunku bankowego MPKZP: 94 8447 0005 0011 2455 3000 0001

Pliki do pobrania

Statut i regulaminy

Wnioski

Last update at: 08.07.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected