Program Stypendialny Motywacja

PROGRAM STYPENDIALNY MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

Pragnie w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Gminie zależy, aby inwestowanie w  młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać w Gminie Pawłowice dla jej dobra.

1. Stypendystą może zostać:

    1) uczeń klasy V - VIII szkoły podstawowej,

    2) uczeń oddziałów gimnazjalnych,

   3) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,10 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ma udokumentowane wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego (wykaz jest ogłaszany przez Dyrektora CKE w Warszawie);
  • udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I-III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez CEA lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
  • udokumentowane najwyższe osiągnięcia w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.

 2. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego od września do czerwca.

3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.

Warunkiem przyznania stypendium „Motywacja” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65:

1) wniosku - do pobrania

2) kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę, która je wystawiła

3) dokumentów potwierdzających osiągnięte sukcesy w roku szkolnym 2018/2019 – dyplomy, zaświadczenia itp.

 
Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje na temat „Motywacji” udziela pracownik Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel: 032 47 22 757 wew 29

Data ostatniej aktualizacji: 28.08.2019
Autor: GZO
Zaktualizował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje