Program Stypendialny Motywacja

Program Stypendialny Motywacja

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

PROGRAM STYPENDIALNY MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów szkół dla, których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice. Gmina zamierza w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać na rzecz społeczności lokalnej.
Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał wymogi niniejszego regulaminu.
Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków, spełniał warunki określone
w § 3 niniejszej uchwały.
Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w wysokości 300 złotych miesięcznie. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego.

Stypendium jest przyznawane uczniowi lub absolwentowi szkoły mającej siedzibę na terenie gminy Pawłowice.
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego Wykaz wyżej wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.

2. Wniosek o stypendium może złożyć:

1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
2) pełnoletni uczeń.
3. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 30 września każdego roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku.

Wszelkie informacje na temat „Motywacji” udzielane są w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach
Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel: 032 47 22 757 wew 29

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2021
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje