Program Stypendialny Motywacja

PROGRAM STYPENDIALNY MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

PROGRAM  STYPENDIALNY  MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

Pragnie w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Gminie zależy, aby inwestowanie w  młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać w Gminie Pawłowice dla jej dobra.

  1. Stypendystą może zostać:

    1) uczeń klasy V - VIII szkoły podstawowej,

   2) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, kończącej się maturą, który kontynuuje naukę, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej 4,10 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ma udokumentowane wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego (wykaz jest ogłaszany przez Dyrektora CKE w Warszawie);
  • udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I-III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez CEA lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
  • udokumentowane najwyższe osiągnięcia w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.
  1. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego od września do czerwca.
  2. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.

Warunkiem przyznania stypendium „Motywacja” jest, złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65:

1) wniosku - do pobrania,

2) kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę, która je wystawiła,

3) dokumentów potwierdzających osiągnięte sukcesy w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków tj.  dyplomy, zaświadczenia itp.


Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat „Motywacji” udzielane są w  Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach

Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel: 032 47 22 757 wew 29

Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2020
Autor: GZO
Zaktualizował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje