Program Stypendialny Szansa

Program Stypendialny Szansa

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych od 2004 roku realizuje Program stypendialny dla studentów SZANSA zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Gminy

Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (uzupełniające mgr) lub na studiach jednolitych (pięcioletnich lub sześcioletnich).

Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za październik do czerwca roku następnego.

Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

Osoby uprawnione do ubiegania się pomoc stypendialną:

1. na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice,

2. jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej lub,

3. jest studentem studiów I lub II stopnia,  lub studiów jednolitych (pięcioletnich lub sześcioletnich),

4. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium

b) osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,00 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego.


Dochód netto (bez podatków i składek ZUS, KRUS) na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia z bieżącego roku kalendarzowego.


Warunkiem przyznania stypendium „SZANSA” jest: złożenie wniosku w terminie do 30 października za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 tel. 32 47 22 757 wew 29

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2021
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje