Program stypendialny Warto się uczyć

Program Stypendialny dla uczniów warto się uczyć

Ustanowienie Programu Stypendialnego „Warto się uczyć” dla uczniów absolwentów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne wyniki w nauce ma na celu wspieranie i promowanie uczniów w rozwoju edukacyjnym Stypendium jest przeznaczone dla uczniów którzy na stałe zamieszkują na terenie Gminy Pawłowice

Stypendium będzie przyznawane na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). Będzie przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Stypendia powinny zachęcić młodzież do osiągania wysokich wyników w klasyfikacji szkolnej i z egzaminów zewnętrznych.

1. Stypendystą może zostać:

Absolwent oddziału gimnazjalnego, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej:

absolwent gimnazjum - 4,75      

uczeń szkoły ponadgimnazjalnej - 4,5 oraz spełnia poniższe warunki:

  • nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice

  • jest absolwentem oddziału gimnazjalnego, który z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Pawłowice

2. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego, może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej.

3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.

4. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium „Warto się uczyć” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pałowicach, ul. Zjednoczenia 65

1) wniosku 

2) kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez szkołę, która je wystawiła

3) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, którą uczeń ukończył


Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Wszelkie informacje na temat stupendium „Warto się uczyć” udziela pracownik Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

Data ostatniej aktualizacji: 28.08.2019
Autor: Adam Brandys
Zaktualizował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje