Awans zawodowy

Awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA NA STOPIEŃ MIANOWANEGOWnioski można składać:- do dnia 30 czerwca danego roku.Komisja egzaminacyjna odbędzie się do dnia 31 sierpnia danego roku.- do dnia 31 października danego roku.Komisja egzaminacyjna odbędzie się do dnia 31 grudnia danego roku.
Wzór wniosku można pobrać poniżej z załącznika.

Do wniosku dołączamy dokumenty wymienione w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2200).
 1. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza
  się:

  1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w
  przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia,
  poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego
przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia
oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w
których nauczyciel odbywał staż,
b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez
nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas
odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art.
9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej
odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu
nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3)kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4)kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez
dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Proszę pamiętać o dołączeniu suplementów do dyplomów.

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uzyskiwanie-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-18747286

W razie pytań proszę o kontakt z Gminnym Zespołem Oświaty w Pawłowicach

Tel. 32 472 27 57 wew. 24Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego [DOCX] [PDF]
Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2022
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje