Stypendium dla uczniów

Stypendium dla uczniów

Stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice
 1. Warunki  udzielania stypendium  dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice bez względu na miejsce zamieszkania.
 2. Stypendium jest udzielane uczniowi, który w danym  roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno osiągnięcie takie jak:
1. tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub zawodowego albo zajął miejsca  I- III;
2. tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty albo zajął miejsca I-III;
3. uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów;
4. zajął I,II,III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
5. zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 1. O stypendium może  wnioskować  pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie  warunków, o których mowa w pkt. 2;
 2. 1. Dokumenty  należy składać w terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy Pawłowice w punkcie podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice;
  2. Wnioski rozpatrywane są do 14 sierpnia.
 3. 1. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej.
  2. Wysokość stypendium wynosi:
     1. za osiągnięcia, o których mowa w   pkt. 2 ppkt. 1 i pkt 2: - I miejsce lub tytuł laureata – 3000,00 zł, II miejsce - 2700,00 zł, III miejsce lub tytuł finalisty - 2500,00 zł;
     2. za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2 ppkt 3: - 2500,00 zł;
     3. za osiągnięcia, o których mowa w pkt 2 ppkt 4 i ppkt 5: - I miejsce - 2500,00 zł, II miejsce - 2000,00 zł, III miejsce 1500,00 zł;
 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 31 sierpnia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia lub w inny sposób
Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2023
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje