Dofinansowania zewnętrzne

Dofinansowania zewnętrzne

Wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w dniu 23.02.2023 został zatwierdzony, tym samym projekt jest zakończony.
Okres monitorowania utrzymania efektów projektu trwa przez 2 lata tj. do 23.02.2025.
Gmina Pawłowice realizuje projekt pt. ”Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie w ramach programu zostanie przeznaczone na zakup laptopów umożliwiających pracę zdalną.
Wartość projektu to 102 500,00 zł w ramach których zostanie zakupionych 41 laptopów. Projekt ”Cyfrowa gmina” jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:
  • dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
41 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich – artykuł na stronie gminnej [zobacz]
Jest już umowa – artykuł na stronie gminnej [zobacz]
Zobacz plakat projektu [zobacz] Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” - pobierz
Więcej informacji na stronie gov.pl [zobacz]
Potwierdzenie przystąpienia i dane do umowy darowizny PPGR [DOC] [PDF]
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024
Autor: Gminny Zespół Oświaty
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje